Cung cấp các dòng chế phẩm sinh học em gốc. chế phẩm sinh học EM ứng dụng trong các lĩnh vực như:
– Xử lý môi trường
– Xử lý rác thải ( chế phẩm EM – EMIC ủ rác thải làm phân bón, khử mùi hôi …)
– Xử lý nước thải ( chế phẩm sinh học xử lý nước thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản …)
– Chế phẩm sinh học EM ủ phân cá, phân bánh dầu, phân trùn quế, phân đậu tương

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.