Xin chào Quý khách, để tiện lợi hơn trong việc mua hàng của HOA DUY FOOD™, Quý khách vui lòng đăng ký tài khoản trên Website của chúng tôi!
B1. Vào Website Hoa Duy Food sau đó Click chuột vào chữ Đăng nhập & Đăng ký 

Đăng ký

B2. Nhập thông tin email và pass cần đăng ký tài khoản

Đăng ký

Chú ý: Khi đăng ký mật khẩu cần phải sử dụng chữ hoa và chữ thường, số và các ký hiệu như thế! “? $% ^ & để đảm bảo an toàn cho tài khoản của quý khách.

Nhấp vào nút Đăng ký thì chúng ta đã hoàn thành xong phần đăng ký.

Đăng ký

Chúng ta đã hoàn thành xong phần đăng ký tài khoản